آخرین اخبار : 

اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن فن آوران علوم آزمایشگاهی
•    فصل اول
•    کلیات و اهداف
•    ماده۱
•    نام: جامعه فن آوران علوم آزمایشگاهی
•    تشکلی است( صنفی،علمی یا صنفی تخصصی)غیر سیاسی وغیر انتفاعی که دراین اساسنامه اختصارا  جامعه نامیده می شود.
•    تبصره :
•    در این اساسنامه به آن دسته فن آور اطلاق می شود که در رشته علوم آزمایشگاهی دارای تحصیلات دانشگاهی در مقاطع کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد مرتبط بوده و از طرف مراجع رسمی کشور به عنوان متخصص مورد تائید قرار گرفته اند .

•    ماده ۲
•    محل جامعه
•    مرکز اصلی این جامعه در شهر تهران به نشانی تهران،خیابان استاد نجات الهی ،کوی بیمه ،ساختمان ۱۲ ،واحد۱۲ واقع است .و در صورت لزوم با تصویب وزارت کشور در سایر شهر های کشور مجاز به دایر کردن شعبه،دفتر یا نمایندگی می باشد.
•    ماده ۳
•    تابعیت :
•    تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانئن اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

•    ماده ۴
•    اهداف :
•    حفظ و ارتقاء شأن و منزلت جامعه آزمایشگاهیان  و دفاع از هویت حرفه ای آنها
•    ارتقاء و تثبیت استانداردهای فن آوری آزمایشگاهی
•    ارتقاء سطح علمی و عملی آزمایشگاهیان با برگزاری کنگره ها، کارگاههای علمی و تشکیل کمیته های علمی و صنفی
•    برقراری ارتباط جامعه آزمایشگاهی با یکدیگر و سایر تشکلها و نهادهای مرتبط داخلی و بین المللی
•    حمایت مالی از اعضاء جهت رفع مشکلات معیشی در جامعه آزمایشگاهی
•    پشتیبانی حقوقی و معنوی از اعضاء جهت رفع مشکلات شغلی
•    انتشار نشریه و کتب و ایجاد سایت اینتر نتی جهت انعکاس مطالب صنفی و علمی در جامعه آزمایشگاهی

•    ماده ۵
•    طرحها و برنامه ها وسایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذی ربط  به مرحله اجرا در خواهد آمد .

•    فصل دوم
•    شرایط و نحوه عضویت و انواع آن
•    ماده ۶
•    هر متخصص در رشته علوم آزمایشگاهی با شرایط مدرج در ماده ۱  که دارای شرایط زیر باشد ؛ می تواند با تصویب هیات مدیره به عضویت جامعه در آید :
•    داشتن مدرک تخصص مورد تأیید مراجع رسمی کشور (فقط اعضای پیوسته)
•    پذیرفتن مفاد اساسنامه
•    محروم نبودن از حقوق اجتماعی
•    داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی
•    ماده ۷

•    عضویت :

•    جامعه دارای دو نوع عضو خواهد بود :
۱٫    اعضای پیوسته که دارای حق رای هستند و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشندو اعضای اصلی محسوب می شوند . که شامل :
•    کسانی که دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی علوم آزمایشگاهی و نیز کارشناسی ارشد رشته های مرتبط هستند.
•    کسانی که دارای گواهی دوره عملی آزمایشگاه از مراجع معتبر دولتی هستند.(با ارئه گواهی اشتغال به کار در آزمایشگاه تشخیص طبی حداقل ۵ سال)
•    کسانی که دارای مدرک کارشناسی میکروب شناسی،بیولوژی و شیمی هستند .( با ارائه گواهی اشتغال به کار در آزمایشگاه تشخیص طبی حداقل ۵ سال )
•    تبصره : کسانی که از تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۲ به  بعد مشمول موارد  ب و ج شوند ؛ حق عضویت در جامعه فن آوران  را ندارند .
۲٫    اعضای افتخاری از بین دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیات مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب  میشوند .
تبصره :اعضای غیر ایرانی باید هم راستا با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشندو یا حداقل همسوبا اهداف استکبار جهانی نبوده و به تائید کمیسیون ماده ۱۰ رسیده باشند.
•    فصل سوم
•    ارکان جامعه
•    ماده ۸
•    ارکان جامعه عبارتند از : ۱- مجمع عمومی  ۲ – هیات مدیره  ۳ – بازرس  یا بازرسان

الف : مجمع عمومی
•    ماده ۹
•    مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری می باشد .که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
•    ماده ۱۰
•    مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در ضمیمه سالی یکبار در آبانماه تشکیل خواهد شد . برای رسمیت جلسه ، حضور نصف بعلاوه یک نفر  از اعضای پیوسته و جهت تصویب هر موضوعی ، رای موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد .در صورتیکه در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسد ؛ جلسه دوم با فاصله ۱۵ روز تشکیل  و با هر تعداد حاضر ،جلسه رسمیت خواهد یافت . مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا یک سوم کل اعضای پیوسته تشکیل گردد.

•    ماده ۱۱

•    وظایف مجمع عمومی عادی

۱٫    انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
۲٫    استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
۳٫    تعیین خط مشی کلی جامعه
۴٫    بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره
۵٫    تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب تراز نامه و بودجه جامعه
۶٫    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های جامعه
•    ماده ۱۲
•    مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات اعلام در روزنامه رسمی ، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط  زیر تشکیل خواهد شد :
۱٫    با درخواست هیات مدیره و یا بازرس ( یا بازرسان )
۲٫    با درخواست یک سوم از اعضای جامعه
تبصره ۱ : مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل  تا ۲ هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا  خواهد رسید.
تبصره ۲ : مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت .
تبصره ۳ : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرا ی موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

•    ماده ۱۳
•    وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

•    تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
•    بررسی و تصویب انحلال جامعه
•    عزل هیئت مدیره
تبصره : عزل هیات مدیره اید با اطلاع و موافقت وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد .
•    ماده ۱۴
•    مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای  مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود .
•    تبصره : اعضای هیات رئیسه  با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع ، انتخاب خواهند شد .
ب : هیات مدیره

•    ماده ۱۵
•    جامعه دارای هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهند بود .
•    تبصره ۱ : شعبات جامعه در مراکز استان ها توسط هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر که از سوی اعضای شعبه انتخاب و با تصویب هیات مدیره ی مرکزی انتصاب می شوند؛اداره خواهند شد . و اعضای این هیات ها طبق دستور العمل هیا ت مدیره ی مرکزی فعالیتخواهند نمود . حد نصاب تاسیس شعبه ۵ نفر خواهند بود .
•    تبصره ی ۲ : جلسات هیات مدیره با حضور نصف بعلاوه ی یک از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود .
•    تبصره ی ۳ : اعضای هیات مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن ، تشکیل جلسه داده  و از بین خود ۱ نفر رئیس و ۱ نفر نائب رئیس و ۱  نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود . حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص می نماید .
•    تبصره ی ۴ : شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا ، بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غائب خواهد بود .
•    تبصره ی ۵ : در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده ی هیات مدیره، به جای عضواصلی انجام وظیفه خواهد نمود .
•    تبصره ۶ : هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه ۱ بار تشکیل خواهد داد ؛ بنا به ضرورت ، با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس ، تشکیل جلسه فوق العاده  خواهد داد . فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن وتشکیل جلسه ، حداقل ۳ روز خواهد بود.

•    ماده ۱۶
•    مجمع عمومی هیات مدیره را برای مدت ۲ سال انتخاب خواهد نمود . انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعد بلا مانع بوده و هیات مدیره موظف  است ظرف حداکثر ۲ ماه قبل از پایان تصدی خود ، انتخاب هیات مدیره جدید را برگزار نماید ؛و نتیجه را یک هفته قبل از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید .
•    ماده ۱۷
•    هیات مدیره نماینده قانونی جامعه بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد :
•    حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول
•    رسیدگی به حسابهای جامعه و پرداخت دیون و وصول مطالبات
•    اجرای مصوبات مجمع عمومی
•    افتتاح حساب در یکی از بانکها
•    انجام تشریفات قانونی تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم
•    تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن
•    قطع و فصل دعاوی از طریق سازش
•    در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی یا حق توکیل.
بطور کلی هیات مدیره میتواندهر اقدام یا معامله ای را که ضرورت بداند در مورد نقل وانتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض  به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد ؛ به نام جامعه انجام دهد .
•    تبصره ی ۱ : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه و اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ؛ هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره ی امور را مشروط بر رعایت  حدود موضوع جامعه دارا می باشد .
•    تبصره ی ۲ : کلیه اسناد و اوراق بها دار  و تعهد آور با امضای رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس و خزانه دار با مهر جامعه معتبر خواهد بود .
•    تبصره ی ۳ : هیات مدیره می تواند از بین خود یا خارج ، یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب نموده و حدو اختیارات آن را تعیین نماید . مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می گردد ؛ نماینده جامعه محسوب شده و ازطرف جامعه حق امضا دارد .
•    تبصره ی ۴ : اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد ؛ دوره ی مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود .
•    تبصره ی ۵ : هیات مدیره میتواند از بین اعضای واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور ، کمیته های تخصصی جامعه را تشکیل دهد .
•    تبصره ی ۶ : آئین نامه اجرائی این اساسنامه بعد از تصویب هیات مدیره و تائید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود .
ج : بازرسان
•    ماده ۱۸
•    مجمع عمومی عادی ۱ نفر را به عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به عنوان علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب خواهند نمود .
•    تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلا مانع خواهد بود .

•    ماده ۱۹
•    وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر خواهد بود :
•    بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی جامعه و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
•    مطالبه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد جامعه برای اطلاع مجمع عمومی
•    گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
•    ماده ۲۰
•    کلیه اسناد ومدارک جامعه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید وشرط باید در اختیار بازرس ( یا بازرسان ) قرار گیرد .
•    فصل چهارم
•    بودجه و موارد متفرقه
•    ماده ۲۱
•    بودجه جامعه از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ،قبول وصیت،وقف و نیز حق عضویت اعضای جامعه تهیه می شود .
•    ماده ۲۲
•    درآمد و هزینه های جامعه دردفاتر قانونی ثبت و شرح وبیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده ی ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارائه خواهد شد .
•    تبصره ی۱ : کلیه دفاتر مالی جامعه در مواقع مراجعه مامورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .
•    تبصره ی ۲ : سال مالی جامعه منطبق به یال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می شود .
•    تبصره ی ۳ : کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری جامعه در حساب جاری مخصوصی به نام جامعه ، نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران ، نگهداری خواهد شد .
•    ماده ۲۳
•    کلیه مدارک و پرونده ها و نوشته های رسمی انجمن در دفتر مرکزی جامعه نگهداری می شود .مکاتبات رسمی جامعه به امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او نائب رئیس و مهر جامعه خواهد بود .
•    تبصره : مصوبات و صورت جلسات  هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذی ربط خواهد رسید .

•    ماده ۲۴
•    هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضای هیات مدیره در صورتی معتبر است که با تصویب کمیسیون ماده ۱۰ باشد .
•    تبصره : محل جامعه و اقامتگاه اعضای هیات مدیره  و اشخاص صاحب امضا  و  تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد .و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود .

•    ماده ۲۵

•    جامعه دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که  متن آن با تصویب هیات مدیره و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد .

•    تبصره : هیات مدیره در حفظ و حراست آز مهر و آرم جامعه مسوولیت قانونی دارد .

•    ماده ۲۶
•    با توجه به اینکه جامعه ماهیتاً غیر تجاری است ؛ نمی تواند اعمال تجاری و اعتباری انجام دهد .

•    ماده۲۷
•    انحلال : در صورت انحلال جامعه ، مجمع عمومی فوقالعاده ، هیات تصفیه ای انتخاب و این هیات مدیره موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات جامعه نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز مشابه داخل کشور که در امور مشابه فعالیت دارند ؛ اقدام نماید . هیات مذکور موظف است که یک نسخه از شرح کامل ان را جهت بررسی به کمیسیون مادهی ۱۰  قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال کند .

•    ماده۲۸
•    این اساسنامه مشتمل بر ۴ فصل و ۲۸ ماده و ۲۷ تبصره در اولین نشست اعضای مجمع عمومی در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۲ به تصویب رسید .

 

Print Friendly
FacebookTwitterGoogle+Balatarin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>